KÖZTERÜLET FELÜGYELET

ERDŐKERTES Közterület felügyelet tevékenységének bemutatása HÍREK INFORMÁCIÓK.

Napi Rövid hírek információk! 

.............................................................................. 

2017.12.21.-től 2018.január 1-.ig IGAZGATÁSI SZÜNET.

2018.01.02.-től változatlan a Hivatal nyitvatartása.

...........................................................................................

 ISMÉT SZEMÉTSZEDÉS!  

November 19-én, vasárnap 9. órától

erdei szemétgyűjtést szervezünk Erdőkertes határában az Erdőkertesi Önkormányzat segítségével.

Helyszín: a honvédségi lőtér területe és a Háromház utca környéke.

A szemetet műanyag zsákokba gyűjtjük, amit később az Önkormányzat munkatársai szállítanak el. A szemétgyűjtéshez zsákokat biztosítunk. Találkozási helyszín: Erdőkerülő utca - Tölgyfa utca sarok, vasárnap reggel 9 óra. Minden érdeklődőt és természetkedvelőt szeretettel várunk.

--------------------------------------------------------------------------

2017.11.10

A Béke utca, Fő út,-Bocskai utca közti szakaszon a DMRV és kivitelezője Vízvezeték rekonstrukciós munkálatokat végez. A munkálatok ideje alatt ezen szakaszon  forgalmi rend változás lép érvénybe. A Fő úttól a Bocskai utca irányába a Béke utca Egyirányusítására kerül sor. 

Figyelmesen közlekedjünk!

-------------------------------------------

A MUNKÁLATOK MEGKEZDŐDTEK.

Erdőkertes Község Önkormányzata által a Béke utcának a Fő út Háromházi csatlakozása és a Vereckei utca közötti szakaszára benyújtott útépítési pályázatát a Nemzetgazdasági Miniszter úr döntésével támogatásra érdemesnek találta.
A megítélt vissza nem térítendő támogatás összege 99.999.850 Ft, amelyhez az Önkormányzatnak a szükséges önrészt biztosítania kell.
A támogatási szerződés megkötését követő közbeszerzési eljárás után kezdődhet meg az útépítés. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a beruházás az idei esztendőben megvalósulhasson.

------------------------------------------------

2017.10.21

Megint Égetés! 

Az égetés időtartama:  szeptember 1-től május 31-ig a tűzgyújtási tilalom betartásával, Keddenként 06.00-20:00.-ig illetve szombatonként 06.00-12.00-óráig., szélcsendes időjárási viszonyok között. Tűzgyújtási tilalom illetve szmog-helyzet esetén az avar és kerti hulladékok égetése tilos.

A kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz eloltható, illetve terjedése megakadályozható.

Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni.

Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot, csak kiszárított avart falevelet és száraz gallyakat.

A közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrzik a tűzgyújtás , az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok betartását.

tuz.jpg

Aki a szabályokat megsérti 200.000 Ft.-ig terjedő Közigazgatási bírságra számíthat a helyi rendelet megsértése miatt,  a 259/2011 (VII.7).Kormányrendelet értelmében amennyiben tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges, a bírság összege 20.000 Ft.-tól 3.000.000 Ft.-ig terjed.

Javaslom egészségünk és a levegő tisztaság megóvása érdekében a komposztálást, illetve zöld zsákban a Zöldhíd is elviszi 2 hetente, az 1m.-nél nem hosszabb gallyak összekötve kihelyezhetők.

...................................................................................................

2017.10.20

Egy kis KRESZ ISMÉTLÉS 

Jogs-e ha megbüntetnek a járdán parkolásért, mikor nincs kitéve tiltó tábla?

2.png

Alapvetően a KRESZ nem csak az úton történő közlekedést, haladást szabályozza, hanem más viselkedésformára, illetve helyzetre is ad útmutatást. Ilyen helyzet a megállás, illetve pontosabban az a művelet, amikor a vezető úgy dönt, hogy nem kíván tovább részt venni a forgalomban, hanem ilyen-olyan ok miatt el kívánja hagyni azt. Például megérkezett valahová, felveszi az utasát, árut hozott egy boltba vagy csak egyszerűen félreáll és vár valakire.

A KRESZ ezeket a műveleteket megállásnak vagy várakozásnak tekinti.

A szabály úgy rendelkezik, hogy közúton nem szabad akárhol kiválni a forgalomból, mert például veszélyes lehet az. Ezért nem állhatunk meg autópályán, útkereszteződésben, kanyarban és meg egy sor más helyen sem.
Ahol viszont a megállás nincs tiltva, ott is annak szabályos végrehajtásához be kell tartani egy fontos feltételt. Ez alapján egy közúton a forgalmat csak úgy hagyhatjuk el, ha az úttest jobb szélére húzódunk.

Idézek a KRESZ-ből:
„Járművel megállni - ha közúti jelzésből vagy a (2)-(5) bekezdés rendelkezéséből más nem következik - csak az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad.”

Néhány kivétel van, például a kijelölt parkolóhelyek, a leállósáv, az útpadka, ahol nem az úttest jobb szélén állunk, de mégis szabályos a művelet. Ebben a felsorolásban azonban nem szerepel sem a járda, sem a járdasziget!

„az útnak az úttesten levő, attól kiemelt szegéllyel elválasztott és körülhatárolt - a járműforgalom elől elzárt, a gyalogosok védelmére vagy a járműforgalom irányítására szolgáló - része.”
Így ez forgalomtól mindenképpen elzárt terület.

Tehát az eddig leírtakból következik, hogy azért nincs járdán várakozást tiltó tábla, mert eleve nem a járdán, hanem az úttesten szabad csak megállni.

Ugyanakkor az alap definícióban is az áll, hogy: „ha közúti jelzésből más nem következik…”, azaz létezik olyan helyzet, amikor mégiscsak fel lehet állni a járdára. Ehhez viszont az szükséges, hogy ezt a közúti jelzés engedélyezze. A KRESZ azonban további feltételeket is köt ahhoz, hogy a járdára felállhassunk:

„a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el, a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad, és a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg.”

Tehát nagyon széles autóval, nagyon nehéz autóval (két tengely esetén max. 2 tonna), engedélyező jelzések hiányában sem tartózkodhatunk a járdán. Az utóbbi években történ szabály módosítások kapcsán néhány jármű a fent leírtakkal ellentétben akkor is felállhat a járdára, ha azt jelzés kifejezetten nem engedi meg, bár ebben az esetben az előző három feltételnek meg kell felelniük:

  • a mozgásában korlátozott személy (vagy az őt szállító jármű vezetője) járművével,
  • a betegszállító gépjármű,
  • az iskolabusz,
  • a gyermekeket szállító autóbusz,
  • a kerékpár,
  • a kétkerekű segédmotoros kerékpár és
  • a kétkerekű motorkerékpár.

A kétkerekűek felállása nincs ennél jobban szabályozva, tehát, ha a gyalogosokat nem akadályozzák, akkor a járda bármelyik részén tartózkodhatnak, akár a fal mellett is.

Összefoglalva:

A járdára felállni alapvetően csak akkor szabad, ha azt közúti jelzés engedélyezi. Ahol ilyen nincs, ott ne parkoljunk a járdán, mert büntetés jár érte. Még akkor is, ha esetleg előtte évekig oda álltunk.

1.jpg

--------------------------------------------------------------------------------

2017.10.12.

Sokan vezetnek mégmindíg megszokásból. Felhívom a figyelmet a Rákóczi-Iskola utca sarkánál lévő "Megállni Tilos" táblára.

Érdemes felfrissíteni a KRESZ tudást, hiszen a "Megállni Tilos" nevében is benne van, a megállíst tiltja, lényegtelen, hogy a vezető ott van-e vagy sem! NEM KEVERENDŐ össze a "Várakozni Tilos" táblával.

„Járművel megállni - ha közúti jelzésből vagy a (2)-(5) bekezdés rendelkezéséből más nem következik - csak az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad.”

Naponta több autó áll a tilosban ami drága parkolás, hiszen a büntetés érte törvényben meghatározott fix 10.000 Ft.

rakoci_megallni_tilos.jpg

.........................................................................................

Erdei Szemétszedés 

Kedves Erdőkertesi Lakosok!

2017.Október 7-én, szombaton 9. órától erdei szemétgyűjtést szervezünk Erdőkertes határában a Pilisi Parkerdő Zrt. segítségével. Pontos helyszín: a honvédségi terület (régi tank pálya területe) melletti erdősáv, az Erdőkerülő utcától délre. A szemetet műanyag zsákokba gyűjtjük, amit később a Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai szállítanak el. A szemétgyűjtéshez zsákokat biztosítunk. Minden érdeklődőt és természetkedvelőt szeretettel várunk. 

További információ:
tel: + 36 30 985 60 68
mail: jusuf.nagypal@gmail.com

 

---------------------------------------------------------------------------

EBZÁRLAT ISMÉT!

2017.09.30-2017.10.26.-ig

Részletek az alábbi linkre kattintva!

https://drive.google.com/file/d/0B5na0KJWbm7KbnVFTHVSU3J2V2M/view 

 

 

.....................................................

2017.jpg

 

----------------------------------------------------------------

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy nem csökken a gyomos ingatlanok száma :(  Tényleg ennyire igénytelenek lettünk a környezetünkre?

A település utcáit járva alig találkozunk olyan ingatlanokkal, ahol elgondolkozom: "De szép...De jó is lenne ilyen környezetben élni.."

Ehejett ezek a gondolatok jutnak eszembe: " Atya ég! Vajon lakatlan ez az ingatlan,vagy ezen az alig észrevehető "Csapáson" jár be a tulajdonos a házig. "

...............................................................................

2017.08.15. Egyszerre 2 téma ami napi szinten előfordul.

1. június 15 volt a jogszabály értelmében az első határidő, ameddig a gyommentesítés érdekében az első kaszálást el kell végezni. Ennek ellenére sok helyen találkozunk a településen az első képen látható méretű parlagfű bokrokkal, illetve 1m magas selyemkóróval. 

img_20170812_gyom.jpgA tiltott nyílt téri égetésről 08.31.-ig unalomig írtam már minden fórumon. Ennek ellenére napi szinten jön bejelentés mindenfajta szemét égetése miatt.
A tulajdonosok a felszólító levél mellé immár bírság csekket is kapnak. A Felügyelet 50.000 Ft.-ig büntethet a cselekmény súlya és felróhatóság mértékének figyelembe vételével!

egetes.jpg

.............................................................................

SZOMORÚ LEVELET KEPTEM MA: 2017.08.09

Sajnos egyre több az ilyen és ehez hasonló megkeresés szomorú gazdiktól.

Gyáva és undorító hozzállás attól az "embertől" aki a szerencsétlen állaton áll bosszút, ahelyett, hogy a gazdival beszélne, ha problémája van Sírós

Kedves Gabriella

Gné  Katalin vagyok, a Thököly u. lakunk. Tegnap hajnalban a 2,5 éves ivartalanított, egészséges cicánkat holtan találtuk.Mivel külsérelmi nyomokat nem láttam rajta, ( illetve a lábacskáim nem volt bőr, ami vagy csapdára utal, vagy nem tudom)  gyanítom, hogy emberi beavatkozás vette el tőlünk. :(((
 Sajnos  Őt már nem tudom visszahozni, de azért bejelentem, hátha más kis kedvenc élete megmenthető....
 Üdvözlettel:
                  Katalin               
-...................................................................................................-

Régi bevett szokás, hogy lombhulladkkal az utcán lévő gödröket feltöltik.

NE TEGYÉK! TILOS! A homokos utakon a rothadó növény eső hatására csak ront a helyzeten, a "köves" utakat tönkre teszi. Kérek mindenkit ZÖLDZSÁKBA gyűjtsék a hulladékot, vagy kiszárítva 09.01 után elégethető lesz.

Köszönöm.

-------------------------------------------------------------------------------

Egyre több a kóbor macska!

Magyarországon hárommillió macska él. A tavaszi párzási időszak után nyáron nagy fejtörést jelentenek a magánházak, körül nyávogó kiscicák, akiknek szinte lehetetlen gazdát találni. A kóbor macskák pedig tovább szaporodnak...Betegek és különféle emberre is veszélyt jelentő betegséget terjeszthetnek!

macs1.jpg

Legyél Te is felelős állattartó!

Alapvetően a ház körüli macska jó célt szolgálna, hiszen a pincék, csűrök rágcsáló állatainak számát szinten tartaná.

Az elszaporodott macskák miatt az állatokat etető állatbarátok tehetők felelőssé.

A jól tartott macska ugyanis ivarképesebb, és ezért igazi természetes szelekcióról sem beszélhetünk. Van, hogy teli gyomorral a ház körüli macskák már meg sem fogjáka rágcsálókat .

A macskák féléves koruk után már ivarérettek, így egy cicamamának 3 év alatt akár 200 utódja is születhet!

Ezért fontosnak tartjuk, hogy ki-ki maga gondoskodjon a háza körül élő macskák ivartalanításáról az állatok védelme, a közegészségügyi normák miatt. Mindíg vannak ivartalanítási akciók!

Az állatok ivartalanítása az állatorvosok körében ma már rutin beavatkozás, altatásban végzik, így az állat nem érez fájdalmat. Vannak fogamzásgátlást segítő szerek, melyek szaporodást gátló céllal időszakosan adhatóak a ház körüli állatoknak. Ez is megoldást jelenthet a túlszaporodás megelőzésére. Érdeklődés esetén keresse fel a lakhelyéhez legközelebbi állatorvost, hogy a konkrét cselekvési tervet meg tudják beszélni.

macs2.jpg

 

Drasztikus megoldások

Vannak drasztikus esetek, amikor a sok házkörüli macskát az állatellenes lakótársak nem nézik jó szemmel. Előfordul, hogy ezek a lakosok mérgezett ételt szórnak le a kertbe, vagy puskával lelövik a kóbor egyedeket.

Ez a bűncselekmény a 2004. X. törvény értelmében állatkínzás, és a rendőrségi eljárás után két évig terjedő börtönt kaphat az elkövető.

Az utcamacskák számát humánusan is lehet csökkenteni, például azzal, hogy az állatokat etetők felhagynak azok táplálásával, így a macska élelemszerzés céljából továbbáll. Az is megoldás lehet, ha az utcai macskatartás helyett a cicákat a lakásban, vagy a házban tartják az állatkedvelők.

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 2
Tegnapi: 16
Heti: 98
Havi: 350
Össz.: 31 007
Oldal: Napi HÍREK!!!
KÖZTERÜLET FELÜGYELET - © 2008 - 2018 - erdokerteskozter.hupont.hu